Vi er en klassisk dannet tegnestue funderet på viden og engagement med klar holdning til arkitektur og værdiskabelse.

Scroll ned
Altan
01
drawing-hs3

Hoff & Sørensen Arkitekters virke bygger på mere end 30 års erfaring og ekspertise inden for alle byggeriets fagområder.

Vi betegner os selv som en klassisk dannet tegnestue funderet på viden og engagement med klar holdning til arkitektur og værdiskabelse.

Vores faglige bredde giver os mange berøringsflader med både teoretiske og praktiske discipliner inden for faget. Udover klassisk arkitektarbejde yder vi bygherrerådgivning for private, offentlige myndigheder og erhverv. Vi er udpeget af Voldgiftsnævnet og De Danske Domstole som syns- og skønsmænd, og vi varetager dagligt opgaver i det regi. Desuden yder vi konsulentarbejde – fx i forbindelse med forsikringssager. Gennem vores mange funktioner har vi kontakt med alle byggeriets parter og kan tale med alle. Derfor har vi også stor erfaring med konflikthåndtering i branchen.

Aktuelt

01

Ny belægning og inventar på kirkegården. Alle asfaltbelægninger er udskiftet til mønsterbelægning i chaussesten i granit med tilhørende granitkantsten. Mønsteret udgår fra den runde plads og i korsformen som hovedstier.

Læs mere
02

PRIVATSKOLE
Udarbejdet myndighedsprojekt til etablering af faglokaler i tagetagen.

Læs mere
03

Fredet Ejendom
Renovering af hovedtrappen med bemalede felter på vægge, ny belysning og istandsættelse af trapperum. indretning af møderum og kontor.

Læs mere