Syn, skøn og voldgift

Hos Hoff & Sørensen Arkitekter har vi daglig kontakt med alle parter i byggesager. Foruden vores relationer i forbindelse med det arkitektarbejde, vi udfører for private og virksomheder, yder vi kompetent og beføjet rådgivning inden for alle byggefasens discipliner – før, under og efter byggeriet.

Vi er personligt udpeget af Voldgiftsnævnet som syn- og skønsmænd, og vi fungerer tillige som faglige dommere og sagkyndige, når der opstår konflikter i byggebranchen. Vi er igennem vores daglige virke ude på både større og mindre byggepladser og kender derfor byggebranchens vilkår indgående. Det aktualiserer vores sammensatte kompetencer, hvorfor vores rådgivning er blandt markedets bedste.

Vi identificerer problemets kerne og analyserer, hvorvidt det er af byggeteknisk, arkitektonisk, håndværksmæssig eller af aftalevilkårsmæssig karakter, inden vi identificerer en klar strategi i den konkrete situation. Ved tegnestuens omfattende erfaring og store faglighed er vores klienter godt hjulpet i at finde den mest hensigtsmæssige vej ud af konflikten. Vi rådgiver endvidere i samarbejde med advokater med forlig og alternative konfliktløsninger som mediation og struktureret forligsforhandling.

Generel bygherrerådgivning
Det er ikke alle byggemæssige problemer, der ender i Voldgiftsnævnet. Langt de fleste sager kan udredes, inden de ender i konflikt og retssager. Det gælder både for istandsættelsen af det private badeværelse og for den større entreprise, der ikke forløber planmæssigt. Med vores hjælp får vores klienter hurtigere og lettere den optimale løsning.