01

Indretning af ny reception, kontor- og mødelokaler til Viltoft Advokatpartnerselskab

Læs mere
02

Tegnestuen er flyttet i nyt hus.  Vores nye adresse er Gammel Vartov Vej 6B, 2900 Hellerup. Telefonnumre, mails og alt andet er, som det plejer.

Læs mere
03

Udvidelse af IT / kontor virksomhed, med transformation af eksisterende kontoretager og udvidelse med nye lokaler via bro, der forbinder de to bygninger over indkøbs- strøget, Spinderiet i Valby.

Læs mere
04

Ny belægning og inventar på kirkegården. Alle asfaltbelægninger er udskiftet til mønsterbelægning i chaussesten i granit med tilhørende granitkantsten. Mønsteret udgår fra den runde plads og i korsformen som hovedstier.

Læs mere
05

PRIVATSKOLE
Udarbejdet myndighedsprojekt til etablering af faglokaler i tagetagen.

Læs mere
06

Fredet Ejendom
Renovering af hovedtrappen med bemalede felter på vægge, ny belysning og istandsættelse af trapperum. indretning af møderum og kontor.

Læs mere
07

Sommerhuset er opført som et 2-par-hus med et værelse i hver ende og et centralt gennemlyst fælles opholdsrum. Indvendige overflader står med betongulv, lister på loft og specialdesignet snedkerkøkken.  

Læs mere
08

Restaurering af kirkens sandsten på facader blev igangsat i 2018 som et pilotprojekt med et udvalgt prøvefelt bestående af 2 af kirkens i alt 20 facader, tårn, hovedindgang og sakristi.

Læs mere