01

SANDSTENSTRAPPE
Restaurering af sandstenstrappe i slottets vestre tårn i samarbejde med SC Byggrådgivning og Raadvad Stenhuggeri.
Sandsten er Rorschacher fra Schweiz.

Læs mere
02

Altanprojekt - etablering af i alt 132 altaner på gård-og gadefacade.

Læs mere
03

PRIVATSKOLE
Ny tagetage med faglokaler.
Ny trappe- og elevatorforløb. 
Ny stålkonstruktion med rejste alufacader og tag. Terrasse som skolegård og ude undervisning 

Læs mere
04

Fredet Ejendom
Renovering af hovedtrappen med bemalede felter på vægge, ny belysning og istandsættelse af trapperum. indretning af møderum og kontor.

Læs mere
05

Restaurering af kirkens sandsten på facader blev igangsat i 2018 som et pilotprojekt med et udvalgt prøvefelt bestående af 2 af kirkens i alt 20 facader, tårn, hovedindgang og sakristi.

Læs mere