Vores ambition er at skabe den bedste arkitektur og blivende værdi i hver enkelt sag.

Vores alsidighed er med til at gøre os bedre, hvad enten vi fungerer som voldgiftsdommere eller udfører klassisk arkitektarbejde.

Arkitektonisk beskriver vi vores projekter som en del af klassisk dansk bygningskunst. Vores bidrag er kendetegnet ved høj kvalitet og funktionalitet i valg af materialer og løsninger. Engagement, løbende uddannelse samt praktisk og teoretisk alsidighed er fundamentet for vores konstante udvikling, der har givet os den position, vi har i dag.

STUDIETUR - BAUHAUS I DESSAU 2022

Hoff & Sørensens tegnestue bygger på mere end 30 års erfaring og ekspertise inden for alle byggeriets aktive områder.

Idéudvikling

Dialog med myndigheder, procesplaner & fondsansøgninger.

Projektledelse

Koordinering af alle rådgivningsydelser, tekniske som myndighedsmæssige.

Bygherrerådgivning

Rådgivning før og under byggesagsforløbet i samspil med brugere, behov og idé-planer frem til koordinering og programmering.

Syn, skøn og voldgift

Gennemførelse af syn og skøn og voldgift både i Voldgiftsnævnets og de civile domstoles regi.

Kontakt

EJER

Gitte Hoff

Tlf. 20 16 78 11
gh@hsarkitekter.dk

EJER

Rolf Sørensen

Tlf. 20 40 68 32
rs@hsarkitekter.dk

TEKNISK DESIGNER

Lonnie Hestbæk

Tlf. 26 83 83 22
lh@hsarkitekter.dk

BYGNINGSKONSTRUKTØR MAK

Frederik Rosenvold

Tlf. 20 15 71 77
fr@hsarkitekter.dk

BYGNINGSKONSTRUKTØR MAK

Casper Pretzmann

Tlf. 21 15 00 76
cp@hsarkitekter.dk

STUDENTERMEDHJÆLPER BYGNINGSKONSTRUKTØR

Christoffer Zwinge

Tlf. 39 62 86 00
cz@hsarkitekter.dk

STUDENTERMEDHJÆLPER BYGNINGSKONSTRUKTØR

Lucas Nordquist

Tlf. 39 62 86 00
hs@hsarkitekter.dk