Bygherrerådgivning

Vi yder en bred vifte af bygherrerådgivning for både private og erhverv. I alle tilfælde stiller vi vores arkitektoniske og tekniske viden til rådighed, så bygherre altid får det bedste resultat.

Bygherrerådgivning har mange ansigter. Det kan handle om at tegne et oplæg, som andre realiserer, det kan handle om at supervisere opførelsen af et parcelhus, så bygherre kan være tryg i, at entreprenøren opfører alt i forventet kvalitet.

Erhvervsmæssigt udarbejder vi fx brugeroplæg, der beskriver de krav og ønsker, som brugere måtte have til en kommende udvidelse, som udlejer er ansvarlig for. Vi finder ind til de rette behov og sikrer løbende, at det aftalte realiseres i den rigtige kvalitet. Det kan også være, at en instans – offentlig eller privat – ønsker at udstede en arkitektkonkurrence, men ikke har de fornødne forudsætninger for at tilrettelægge forløbet.

Bygherrerådgivning kan også handle om sager, hvor det er gået galt. Det kan handle om tvister med forsikringsselskaber eller mægling mellem en leverandør og bygherre.