Sankt Ansgar Skole

PRIVATSKOLE

Udarbejdet myndighedsprojekt til etablering af faglokaler i tagetagen.