Sankt Ansgars Skole

For Sankt Ansgar Skole har vi efter tidligere forlæg af arkitekt Dorthe Mandrup og Jørgen Kreiner Møller gennemført projektforslag til etablering af faglokaler i skolens tagetage. Hele den eksisterende tagetage på forhus mod Nørrebrogade og baghus fjernes, og der udformes en ny arkitektonisk idé på hele tagetagen. Mod gade designes et stort glastag på en synlig trækonstruktion med et grid af trælister og med glas ilagt tekstur og struktur. Glastaget smyger sig ned mod nabokirkens tårne og knytter sig til områdets øvrige tagformer. Mod gård etableres regulere enheder også med glasfacader med tekstur og farve. På taget udformes tagterrasse som supplement til den lille skolegård.

Der er nu indsendt myndighedsandragende og forprojektet er færdiggjort.

Årstal
2018
Areal
1000m2
Beliggenhed
København N
Bygherre
Privat skole
Træk

Sankt Ansgars Skole

For Sankt Ansgar Skole har vi efter tidligere forlæg af arkitekt Dorthe Mandrup og Jørgen Kreiner Møller gennemført projektforslag til etablering af faglokaler i skolens tagetage. Hele den eksisterende tagetage på forhus mod Nørrebrogade og baghus fjernes, og der udformes en ny arkitektonisk idé på hele tagetagen. Mod gade designes et stort glastag på en synlig trækonstruktion med et grid af trælister og med glas ilagt tekstur og struktur. Glastaget smyger sig ned mod nabokirkens tårne og knytter sig til områdets øvrige tagformer. Mod gård etableres regulere enheder også med glasfacader med tekstur og farve. På taget udformes tagterrasse som supplement til den lille skolegård.

Der er nu indsendt myndighedsandragende og forprojektet er færdiggjort.

Årstal
2018
Areal
1000m2
Beliggenhed
København N
Bygherre
Privat skole