Vor Frelsers Kirkegård

Ny belægning og inventar på kirkegården. Alle asfaltbelægninger er udskiftet til mønsterbelægning i chaussesten i granit med tilhørende granitkantsten. Mønsteret udgår fra den runde plads og i korsformen som hovedstier. Øvrige stier er udført i slotsgrus. Vi har ligeledes designet vandposter, affaldsbeholdere og askebægre i cortenstål og udskiftet bænke til københavnerbænke og affaldskurve. Under glastagets espalier er der udført wires i rustfrit stål til opbinding af blåregn.